+ Ưu tiên các ứng viên có trình độ chuyên môn cao.

+ Phù hợp với thực tế yêu cầu công việc.​​​​​​​

+ Ứng viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, trung thực và luôn vì sự phát triển chung của công ty