Với mục đích phát triển công ty theo định hướng lâu dài phù hợp với sự phát triển của ngành được đặt lên hàng đầu. Vì vậy chúng tôi thường tổ chức các chương trình đào tạo như:

+ Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn của ngành cho nhân viên: Được cập nhật ngay khi có sự thay đổi của Luật, Nghị định, Thông tư do các cơ quan nhà nước ban hành hoặc khi có sự thay đổi của tiêu chuẩn trong các tổ chức trên thế giới mà công ty đang áp dụng.

+ Tái đào tạo: Định kỳ đào tạo 3 tháng hoặc 6 tháng 1 lần trong năm cho các công việc thường xuyên lặp lại nhằm kịp thời bổ sung kiến thức giúp nhân viên thực hiện tốt hơn công việc đang đảm nhận. Đồng thời giúp công ty đánh giá chính xác về năng lực và thành tích của nhân viên.

+ Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn: Hằng năm sẽ mời các chuyên gia là các Giáo Sư, Tiến sỹ của Trường Đại học, các diễn giải hàng đầu tại Việt Nam đến trực tiếp công ty hoặc liên kết với các trung tâm đào tạo uy tín trong cả nước để trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nhân viên.